Schrijven, belangrijker dan je denkt!

9 mei, 2016

Schrijven

Belangrijker dan je denkt!

De aandacht voor schrijven groeit, omdat steeds meer door onderzoek wordt aangetoond dat schrijven een basisvaardigheid is die van essentieel belang is om taal en spellingsregels eigen te maken. Maar ook een vaardigheid om goed te kunnen leren en beter kennis te onthouden!

Door al schrijvend aantekeningen te maken is er een actiever proces bezig in de hersenen dan tijdens het maken van aantekeningen middels typen. Deze grotere hersenactiviteit komt, omdat tijdens schrijven, elke letter bewust motorisch wordt gevormd volgens zijn eigen specifieke patroon. Bij typen is elke letter dezelfde motorische ’tik-beweging’, waardoor het woord (de kennis) minder bewust en actief wordt opgeslagen dan bij schrijven.

Sommige kinderen hebben wat meer moeite met het ontwikkelen van een goed handschrift. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er zijn verschillende aspecten die meespelen bij de ontwikkeling van de schrijfvaardigheden, namelijk:

 • de kennis van letters
 • de pengreep en pendruk
 • de schrijfhouding
 • de fijne motoriek
 • de motorische coördinatie
 • de visueel motorische integratie
 • de visuele perceptie
 • de concentratie een aandacht
 • het geheugen
 • het tempo
 • de vloeiendheid
 • de sensorische informatieverwerking
 • hypermobiliteit

Binnen Kids & Health Center Volendam worden kinderen die komen met schrijfproblemen eerst uitgebreid getest. De kinderfysiotherapeut en de ergotherapeut beschikken over screeningslijsten, meetinstrumenten en observatie materiaal, waarbij al deze aspecten aan bod komen. Zo wordt gekeken waar de oorzaak van het schrijfprobleem ligt en kan een gericht behandelplan worden opgesteld.

Deze informatie is geschreven door Sharon Snoek, ergotherapeut bij Kids & Health Center Volendam